KHIẾU NẠI

THANH TOÁN

BẢO MẬT

Thời gian khiếu nại: Khách hàng có thể khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm. Phương thức khiếu nại: Khách hàng có thể khiếu nại bằng nhiều phương thức như email, điện thoại hoặc trong trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty để được hỗ trợ.

Công ty xuất nhập khẩu SAFACO chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng - Thanh toán trước - Thanh toán sau - Thanh toán thỏa thuận

Công ty xuất nhập khẩu Safaco có chính sách bảo mật nhằm bảo vệ thông tin của khách hàng một cách an toàn và đảm bảo. - Thu thập thông tin - Đảm bảo an toàn thông tin - Sử dụng thông tin - Chia sẻ thông tin - Thời gian lưu trữ thông tin

KHIẾU NẠI

Thời gian khiếu nại: Khách hàng có thể khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.
Phương thức khiếu nại: Khách hàng có thể khiếu nại bằng nhiều phương thức như email, điện thoại hoặc trong trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty để được hỗ trợ.

THANH TOÁN

Công ty xuất nhập khẩu SAFACO chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng – Thanh toán trước – Thanh toán sau – Thanh toán thỏa thuận

BẢO MẬT

Công ty xuất nhập khẩu Safaco có chính sách bảo mật nhằm bảo vệ thông tin của khách hàng một cách an toàn và đảm bảo. – Thu thập thông tin – Đảm bảo an toàn thông tin – Sử dụng thông tin – Chia sẻ thông tin – Thời gian lưu trữ thông tin

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus