Sản phẩm HOT

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Curcumin 95%

Cao dược liệuXem tất cả

CAO DƯỢC LIỆU

Cao mộc hoa trắng

CAO DƯỢC LIỆU

Cao râu ngô

CAO DƯỢC LIỆU

Cao rau má

CAO DƯỢC LIỆU

Cao xạ đen

CAO DƯỢC LIỆU

Cao đan sâm

CAO DƯỢC LIỆU

Cao dây thìa canh

CAO DƯỢC LIỆU

Cao diệp hạ châu

CAO DƯỢC LIỆU

Cao chùm ngây

Công nghệ sinh họcXem tất cả

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bacillus subtilis

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bifidobacterium

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bacillus clausii

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Lactobacillus rhamnosus

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Lactobacillus acidophilus

Nguyên liệu sản xuất TPCNXem tất cả

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Chondroitin sulfate

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Pregnenolone acetate

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Soy isoflavones

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Inulin

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Rutin

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Aloe Vera Extract

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Beta glucan

Nguyên liệu sản xuất TACNXem tất cả

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Berberine hydrochloride

NGUYÊN LIỆU DƯỢC

Chitosan Công nghiệp